Informatii pregatire (extras din OMT nr. 733/2013)

Durate de pregătire

Art. 16. (1) Durata unei ore didactice de pregătire teoretică sau practică este de 50 minute.

(2) După fiecare oră didactică de pregătire teoretică, se va lua o pauză de 10 minute.

(3) Cu acordul cursanților, se pot efectua 2 ore didactice de pregătire consecutive, urmate de o pauză de 20 de minute.

Art. 17. (1) Durata zilnică a pregătirii teoretice programate pentru o grupă de cursanți, indiferent de numărul disciplinelor prevăzute în orar, nu poate depăși 5 ore didactice.

(2) Durata zilnică a pregătirii practice programate pentru o persoană, nu poate depăși 2 ore didactice.

Art. 18. Pe parcursul derulării activităților de pregătire practică în conducerea autovehiculelor, fiecare cursant trebuie să parcurgă cu autovehiculul din categoria/subcategoria pentru care solicită pregătirea, cel puțin distanța în km. prevăzută în planul de învățământ.

Art. 19. Durata de pregătire efectuată într-o lună calendaristică, de către un profesor de legislație rutieră sau de către un instructor auto, trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislației specifice în vigoare din domeniul muncii.

Art. 20. (1) Persoanele care fac dovada absolvirii unei instituții de învățământ superior tehnic în specialitatea autovehicule rutiere, sunt scutite la pregătirea teoretică de la frecventarea disciplinei "cunoașterea și întreținerea autovehiculelor".

(2) Persoanele care fac dovada că sunt cadre medicale calificate, absolvente ale unui institut de studii superioare de lungă durată, sunt scutite la pregătirea teoretică de la frecventarea disciplinei "prim ajutor".

(3) Pentru a beneficia de scutirile aferente pregătirii teoretice prevăzute la alin. (1) și (2), persoanele în cauză vor depune la sediul școlii de conducători auto copii ale documentelor doveditoare în acest sens.

Art. 21. În cazurile prevăzute la art. 20, persoana care conduce și organizează activitatea școlii de conducători auto va consemna motivul scutirii în documentele de școlarizare eliberate pentru persoana respectivă.