Informatii examen

Examenul pentru obţinerea permisului de conducere constă în:

a) proba teoretică, de cunoaştere a reglementării circulaţiei rutiere, a noţiunilor elementare de mecanică şi a noţiunilor de prim ajutor; 

b) proba practică de conducere a autovehiculului în traseu, de verificare a aptitudinilor şi comportamentului, corespunzătoare categoriei de permis solicitat corespunzătoare categoriei de permis solicitat;

Proba practică pentru categoria AM constă numai în verificarea aptitudinilor în poligoane special amenajate.

(1) Examinarea se efectueaza dupa indeplinirea formalitatilor necesare, la sediul serviciului public comunitar competent, constand in: verificarea dosarului de examen, preluarea imaginii faciale si inregistrarea in aplicatia informatica de examinare

(2) Candidatii sustin proba teoretica in aceeasi zi in care sunt inregistrati in aplicatia informatica de examinare. In caz contrar, inregistrarea isi pierde valabilitatea

(3) Solicitarea si datele necesare inregistrarii in aplicatia informatica de examinare se pot transmite si de catre scolile de conducatori auto in care acestia au urmat cursurile de pregatire teoretica si practica, prin utilizarea unei aplicatii informatice puse la dispozitie gratuit de catre D.R.P.C.I.V., in baza unui protocol

(4) In situatia prevazuta la alin. (3), candidatii aflati la prima examinare se prezinta in vederea indeplinirii formalitatilor prevazute la alin. (1) si sustinerii probei teoretice, in cel mult 3 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarii de catre scoala de conducatori auto. In caz contrar, solicitarea isi pierde valabilitatea, urmand a se proceda potrivit alin. (1) si (2)

(5) Candidatii declarati «admis» la proba teoretica se programeaza pentru sustinerea probei practice, in limita locurilor disponibile si in ordinea solicitarii

(6) Seful serviciului public comunitar stabileste zilnic examinatorii care desfasoara activitati de examinare. Repartizarea examinatorilor, cate unul pentru fiecare programator, se face de catre sistemul informatic, in mod aleatoriu

(7) Programatoarele si anexele la testul de examen se listeaza zilnic, la inceputul programului de lucru, cu exceptia situatiilor de forta majora sau caz fortuit, pe care seful serviciului public comunitar le consemneaza intr-un registru special constituit. Anexa la testul de examen are continutul prevazut in anexa nr. 3 si se listeaza in doua exemplare. La sustinerea probei practice, ambele exemplare ale anexei se completeaza de catre examinator si se semneaza de catre persoanele prevazute in formular, iar unul dintre exemplare se inmaneaza candidatului

(8) Statistica pentru anul precedent privind promovabilitatea la primul examen pentru fiecare scoala de conducatori auto si pentru fiecare instructor auto de pregatire practica se publica anual, pana la 31 martie, pe pagina de internet a D.R.P.C.I.V

(9) In sensul alin. (8), promovabilitatea la primul examen reprezinta raportul procentual, rezultat pe un anumit interval de timp, dintre numarul de candidati proveniti de la o scoala de conducatori auto care au fost declarati «admis», atat la proba teoretica, cat si la proba practica, la prima prezentare, si numarul total de candidati proveniti de la aceeasi scoala care s-au prezentat pentru prima data la examinare. In numarul total nu intra candidatii declarati «admis» la proba teoretica care nu au sustinut proba practica in intervalul de referinta, acestia urmand sa fie cuprinsi in calculul pentru urmatorul interval de referinta. Modalitatea de calcul al promovabilitatii la primul examen se aplica si pentru candidatii care au efectuat pregatirea practica cu un anumit instructor auto.

  • Persoana declarată „admis" la proba teoretică dar care nu se prezintă la proba practică de conducere a vehiculului în traseu, într-un termen de cel mult un an de zile de la data absolvirii cursurilor este declarată „respins", urmând să efectueze un nou curs de pregătire.
  • Persoana declarată „respins" se poate programa la un nou examen după cel puţin 15 zile de la data la care a fost declarată „respins", dar nu mai târziu de un an de zile de la absolvirea cursurilor, în caz contrar urmând să efectueze un nou curs de pregătire.

   Candidatii declarati admisi, la ambele probe,  vor putea ridica în ziua lucrătoare următoare de la Biroul Permise din incinta Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Alba, o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere(pentru 15 zile), urmând ca permisul de conducere să fie primit în decurs de 5-7 zile la domiciliul deţinătorilor, prin intermediul Companiei Naţionale Poşta Română.

Adresa:

Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu, nr. 14, 510094, jud. Alba
Tel./Fax: + 40 (258) 810.235/801/803

Program cu publicul pentru operatiuni de preschimbare permise de conducere auto, primiri dosare pentru programare la examen in vederea obtinerii permisului de conducere auto :

Luni : 08:30 - 12:00; 13:30 - 16:30
Marti : 08:30 - 12:00; 13:30 - 16:30
Miercuri : 08:30 - 12:00; 14:00 - 18:30
Joi : 08:30 - 12:00; 13:30 - 16:30
Vineri : 08:30 - 12:00

Program cu publicul - Eliberari documente :

Luni : 10:00 - 16:00
Marti : 10:00 - 16:00
Miercuri : 10:00 - 16:00
Joi : 10:00 - 16:00
Vineri : 10:00 - 16:00

Va dorim mult succes!