EXTRAS DIN OMAI 123/2013 privind conditiile de eliberare a permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a duplicatului acestuia in cazul pierderii, furtului sau al deteriorarii permisului de conducere ori in cazul schimbarii numelui titularului.

Art. 2. – (1) Cererea privind eliberarea permisului de conducere sau a duplicatului, al cărei model este prevăzut în anexa la prezentul ordin, se depune personal de către titular la oricare serviciu public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, denumit în continuare serviciu public comunitar. 

(2) În cazul cetăţenilor români care au domiciliul sau reşedinţa în România şi se află temporar în străinătate, cererea pentru eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului poate fi depusă de o persoană împuternicită prin procură specială, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Procura trebuie să fie autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori, dacă au fost date în faţa autorităţilor străine, să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare.

(3) Pentru permisele de conducere emise după data de 01.01.2009, cererea pentru eliberarea unui duplicat poate fi adresată şi prin corespondenţă, pe adresa serviciului public comunitar care a emis permisul de conducere anterior.

Art. 3. - (1) Cererea pentru eliberarea permisului de conducere sau a duplicatului trebuie însoţită de următoarele documente:

a) actul de identitate al titularului, în original şi copie sau, în cazul prevăzut la art. (2) alin. (2), numai în copie;

b) procura specială şi actul de identitate al persoanei împuternicite, în original şi copie, în cazul prevăzut la art. (2) alin. (2);

c) dovada plăţii taxelor şi tarifelor aferente eliberării permisului de conducere;

d) documentul din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere, numai în cazul prevăzut la art. 1 lit. a);

e) permisul de conducere, atunci când acesta se află în posesia titularului; 

f) declaraţie pe propria răspundere a titularului din care rezultă, după caz, pierderea ori furtul permisului;

g) două fotografii ale titularului, 35x38,5mm, de dată recentă, în cazul prevăzut la art. (2) alin. (2) şi în cazul cererilor depuse la alt serviciu public.

(2) Originalul actului de identitate se restituie pe loc titularului, după confruntarea copiei cu acesta.

(3) În cazul prevăzut la art. (2) alin. (2), documentele prevăzute la alin. (1) lit.b), d), f) şi g) se vizează de funcţionarul consular.

(4) Fotografiile titularului se confirmă în faţa funcţionarului de către persoana care depune cererea şi trebuie să respecte următoarele cerinţe:
a) reprezintă fizionomia actuală a titularului;
b) sunt realizate din faţă, pe un fond clar, neutru şi deschis la culoare, astfel încât să permită identificarea conturului capului;
c) titularul fotografiei nu trebuie să aibă capul acoperit, ochii închişi, iar expresia feţei acestuia trebuie sã reprezinte o stare comună, sau
d) dacă titularul are capul acoperit, pentru motive religioase, faţa acestuia, de la baza bărbiei şi până la frunte, trebuie să fie vizibilă în mod clar şi fără umbre de lumină;
e) titularul poate purta ochelari a căror lentile nu sunt colorate, nu reflectă lumina, nu provoacă umbre şi nu au porţiuni care să ascundă ochii, iar rama ochelarilor nu acoperă nicio porţiune a ochilor.

(5) În cazul prevăzut la art. (2) alin. (2), fotografiile se aplică pe cerere şi pe procura specială.

(6) În cazul prevăzut la art. 2 alin. (3), cererea poate fi transmisă prin poşta electronică, caz în care documentele prevăzute la alin. (1) se transmit odată cu cererea, scanate în format electronic.

Art. 6. – (1) Permisul de conducere se livrează la adresa din România indicată de titular sau se ridică de către acesta de la serviciul public comunitar indicat în cerere.

(2) În cazul în care cererea a fost transmisă prin corespondenţă, permisul de conducere se ridică de la serviciul public comunitar menţionat de solicitant în cerere. În cazul în care cererea a fost transmisă prin poşta electronică, pentru ridicarea permisului de conducere titularul depune la serviciul public comunitar, în original, documentele ale căror copii au fost transmise în condiţiile prevăzute la art.3 alin.(6).