• cerere tip radiere completata semnata (stampilata ) de catre proprietar;
  • certificatul de înmatriculare ;
  • placutele cu numar de înmatriculare ;
  • cartea de identitate a vehiculului daca este mentionata în C.I. original si copie ;
  • document care atesta dezmembrarea vehiculului emis de catre o unitate specializata , in original;
  • fisa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale, stabilita potrivit legii, sau a certificatului de atestare fiscala;
  • trei exemplare completate ale certificatului de radiere;
  • actul de identitate al solicitantului, în original si în copie.

Persoana juridica solicitanta a înmatricularii trebuie sa depuna la serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor competent, pe lânga documentele prevazute anterior si acte care sa ateste dobândirea personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal, în copie.

Pentru entitati care nu au personalitate juridica ( notari, avocati, etc.)in afara documentelor mai sus-mentionate ,acestea vor prezenta copia actului de infintare sau a autorizatiei de functionare/inregistrare si copia certificatului de inregistrare fiscala.