• cerere tip radiere completata semnata (stampilata ) de catre proprietar însotita de copia unui document care atesta detinerea unui garaj/curte/teren/parcare unde va fi depozitat vehiculul respectiv;;
  • certificatul de înmatriculare ;
  • placutele cu numar de înmatriculare ;
  • cartea de identitate a vehiculului daca este mentionata în C.I. original si copie ;
  • fisa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale, stabilita potrivit legii, sau a certificatului de atestare fiscala;
  • trei exemplare completate ale certificatului de radiere;
  • actul de identitate al proprietarului, în original si în copie.
  • declaratia pe proprie raspundere a titularului înmatricularii sau a mostenitorilor legali ai acestuia, care sa ateste ca vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulatie si nu mai circula pe drumurile publice în cazul vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 iulie 1993, care detin certificate de înmatriculare si numere de înmatriculare modele vechi, sau care au o vechime de fabricatie mai mare de 30 de ani.

Persoana juridica solicitanta a înmatricularii trebuie sa depuna la serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor competent, pe lânga documentele prevazute anterior si acte care sa ateste dobândirea personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal, în copie.

Pentru entitati care nu au personalitate juridica ( notari, avocati, etc.)in afara documentelor mai sus-mentionate ,acestea vor prezenta copia actului de infintare sau a autorizatiei de functionare/inregistrare si copia certificatului de inregistrare fiscala.