Conditii de inscriere

  • De la data aderării României la Uniunea Europeană, pentru a fi înscris la o unitate autorizată în vederea pregătirii teoretice şi practice pentru obţinerea permisului de conducere, solicitantul trebuie să facă dovada că este apt din punct de vedere psihologic.
  • Înainte de a urma cursurile practice de învăţare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice, solicitantul trebuie să facă dovada pregătirii teoretice, într-o unitate autorizată, în vederea obţinerii permisului de conducere.

 Pot efectua cursurile practice de învăţare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice şi persoanele care nu au împlinit vârsta minimă prevăzută de prezentul regulament pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, dar nu cu mai mult de 3 luni înainte de împlinirea acesteia sau, dacă urmează cursurile unei instituţii de învăţământ preuniversitar cu profil auto, nu cu mai mult de 1 an înainte de împlinirea vârstei.

  • Persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă vârsta de cel puţin 16 ani împliniți, pentru categoriile AM, A1 şi B1;

b) să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniți, pentru categoriile A2, B, BE, C1 şi C1E;

c) să aibă vârsta de cel puţin 20 ani împliniţi şi o experienţă de cel puţin doi ani de conducere a motocicletelor din categoria de permis A2, sau 24 de ani împliniţi, pentru categoria A;

d) să aibă vârsta de cel puţin 21 de ani pentru categoriile C, CE, D1 şi D1E;

e) să aibă vârsta de cel puţin 24 de ani pentru categoriile D şi DE.

f) să fie aptă din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din categoriile pentru care solicită examinarea;

g) să nu fi fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie sau de furt al unui autovehicul;

h) în cazul în care a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru una din infracţiunile prevăzute la lit. e) să facă dovada că îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.116 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, republicată pentru prezentarea la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere.

i) să fie aptă din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice.

Condiţia prevăzută la litera i) a alin. (1) operează până la data aderării României la Uniunea Europeană.