Pentru efectuarea pregatirii in vederea obtinerii permisului de conducere in cadrul unei scoli de conducatori auto, solicitantul va depune la sediul acesteia:

 

Cerere de inscriere insotita de urmatoarele documente:

 • Actul de identitate, in copie;
 • Aviz medical (valabil 1 an) - cu mentiunea APT
 • Aviz psihologic
 • Cazier judiciar (valabil 6 luni); Adresa: Alba Iulia, Str. I.C. Bratianu, Nr. 1, 510118, Jud. Alba; Tel.: 0258/ 806 161
 • In cazul redobandirii permisului de conducere - in plus: sentinta definitiva, anulare permis conducere de la Serviciul Politiei Rutiere;
 • In cazul cetatenilor straini - declaratie notariala din care sa rezulte ca nu poseda un alt permis de conducere national eliberat de o alta autoritate straina sau ca dreptul de a conduce nu a fost suspendat, retras ori anulat;                                                           

Pentru finalizarea dosarului, pana la terminarea pregatirii practice mai sunt necesare urmatoarele: 

 • Taxa de examinare pentru primele trei examene la categoriile A, A1, B, B1 şi B+E - 6 RON (Directia Impozite si Taxe Locale)
 • Taxa de examinare pentru primele trei examene la categoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb, Tv - 28 RON (Directia Impozite si Taxe Locale)
 • În cazul în care candidatul a fost respins de trei ori, pentru o noua examinare se achită o taxă de 84 RON indiferent de categoria la care susţine examenul. (Directia Impozite si Taxe Locale)
 • Persoanele cărora le-a fost anulat permisul de conducere şi doresc redobândirea acestuia vor achita taxa de 84 RON indiferent de categorie. (Directia Impozite si Taxe Locale)
 • Chitanta - contravaloarea permisului de conducere: 68 RON - (Trezoreria Alba Iulia - Finante)

Fisa de scolarizare si Cererea pentru participarea la examenul cu Politia, se obtin de la secretariatul scolii de soferi, in urma absolvirii cursului de pregatire teoretica si practica, in vederea obtinerii permisului de conducere.


Dosarul de examinare (extras din OMAI 82/2013 privind privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere)

 

(1) La data verificarii dosarului de examinare, respectiv la data sustinerii probelor de examen, candidatii trebuie sa indeplineasca, potrivit legii, conditiile de varsta, sa fie apti din punct de vedere medical, sa faca dovada domiciliului, resedintei sau, dupa caz, rezidentei in Romania, sa faca dovada pregatirii teoretice si practice prin cursuri organizate in scoli de conducatori auto si sa nu se afle in una dintre situatiile prevazute la art. 24 alin. (6) din ordonanta de urgenta

(2) Dosarul de examinare trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea-tip, semnată de candidat, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;

b) fisa de scolarizare, al carei model este prevazut in anexa nr. 2, emisa de scoala de conducatori auto in cadrul careia candidatul a absolvit cursurile de pregatire teoretica si practica, in care se consemneaza si avizul medical «apt pentru conducerea autovehiculelor din grupa...», corespunzator categoriei pentru care se solicita examinarea; documentul eliberat de unitatea de asistenta medicala autorizata, care atesta grupa de autovehicule pe care solicitantul este apt sa le conduca, se pastreaza la scoala de conducatori auto care a pregatit candidatul;

c) certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate;

d) copia actului de identitate valabil;

e) chitanţele de plată a taxelor aferente obţinerii permisului de conducere;

- Taxa de examinare pentru primele trei examene la categoriile A, A1, B, B1 şi B+E - 6 RON (Directia Impozite si Taxe Locale)

- Chitanta - contravaloarea permisului de conducere: 68 RON - (Trezoreria Alba Iulia - Finante) 

(3) Candidatul al carui permis de conducere a fost anulat ca urmare a ramanerii definitive a unei hotarari judecatoresti de condamnare pentru una dintre faptele prevazute la art. 114 alin. (1) si art. 115 alin. (1) din ordonanta de urgenta prezinta documentele prevazute la alin. (2) lit. a), c)-e) si trebuie sa faca dovada ca este apt din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din grupa din care face parte categoria solicitata, printr-un document eliberat de o unitate de asistenta medicala autorizata, precum si faptul ca este apt din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice, printr-un document eliberat de un laborator de specialitate autorizat 

(4) De la data de 19 ianuarie 2014, taxele si tarifele aferente obtinerii permisului de conducere se pot incasa si la ghiseele serviciilor publice comunitare competente sa efectueze examinarea candidatilor, in conditiile stabilite prin ordin al prefectului 

(5) Candidatii cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, care solicita examinarea pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile de vehicule AM, A1 si B1, trebuie sa prezinte, pe langa documentele prevazute la alin. (2), declaratia autentificata de notarul public, prin care este exprimat acordul parintilor sau, dupa caz, al parintelui caruia minorul i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca, al tutorelui, curatorului sau persoanei in ingrijirea ori supravegherea careia acesta se afla, pentru participarea la examinare 

(6) In cazul in care se solicita obtinerea mai multor categorii, fiecare dosar intocmit pentru categoria solicitata suplimentar trebuie sa contina cate o fotocopie a certificatului de cazier judiciar 

(7) In cazul strainilor si al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, certificatul de cazier judiciar este cel eliberat de Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit legii.Pentru obtinerea certificatului de cazier judiciar:

 • cerere tip;
 • actul de identitate (buletin de identitate / carte de identitate / carte de identitate provizorie);
 • certificatul de naştere şi paşaportul, pentru persoanele domiciliate în străinătate;
 • taxă in valoare de 10 RON pentru certificat de cazier judiciar (se achită la unităţile de trezorerie ale statului - Trezoreria Alba Iulia - Finante);

Cererea tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, se depune personal la ghişeul de la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Alba, atât de către persoanele născute sau domiciliate în judeţul Alba, cât şi de persoanele care au reşedinţa temporară în judeţul Alba.

Pentru persoanele juridice: cererea tip, cu datele complete de identificare şi motivată, se depune de către persoana juridică, prin reprezentant legal, care trebuie să-şi dovedească calitatea, la unitatea de poliţie pe raza căreia îşi are sediul social, sucursala, filiala, sau punctul de lucru persoana juridică.

Program cu publicul Serviciul Cazier Judiciar, Statistica si Evidente Operative:

 

Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri:

08:30 - 12:30  
14:00 - 16:00  

În zilele de miercuri, programul de primire cereri şi eliberări certificate de cazier judiciar se desfăşoară şi între orele:  

16:00 – 18:30

Date de contact:

SERVICIUL CAZIER JUDICIAR EVIDENTE OPERATIVE 

Adresa: Alba Iulia, str. I.C. Bratianu, nr. 1B, jud. Alba 

Telefon:  + 40 (258)/806 161, int. 20250

Program Trezoreria Alba Iulia din judetul Alba:

Luni - Joi: 08:30 - 13:00

Vineri: 08:30 - 12:00

Program prelungit:

Luni, Marti, Joi: 14:00 - 16:30

Miercuri: 14:00 - 18:30

Joi: 13:00 - 16:30

Date de contact:

TREZORERIA ALBA IULIA

Adresa: Alba Iulia, str. Primaverii, 510110, nr. 10, jud. Alba 

Telefon: + 40 (258) 831 351+ 40 (258) 831 351 

Program cu publicul Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare Vehicule (SPCRPCIV Alba) pentru operatiuni de preschimbare permise de conducere auto, primiri dosare pentru programare la examen in vederea obtinerii permisului de conducere auto:

 

 

GHISEUL nr. 1

 • Preluari imagini pentru permisul de conducere

Luni: 08:30 - 13:00; 14:00 - 16:00
Marti: 08:30 - 13:00; 14:00 - 16:00
Miercuri: 08:30 - 13:00; 14:00 - 18:00
Joi: 08:30 - 13:00; 14:00 - 16:00
Vineri: 08:30 - 13:00

GHISEUL nr. 2

 •  Primiri dosare pentru examinari in vederea obtinerii permisului de conducere
 •  Primiri dosare pentru preschimbarea permisului de conducere
 •  Primiri dosare pentru preschimbarea permisului de conducere obtinut in alte state

Luni: 08:30 - 13:00; 14:00 - 16:00
Marti: 08:30 - 13:00; 14:00 - 16:00
Miercuri: 08:30 - 13:00; 14:00 - 18:00
Joi: 08:30 - 13:00; 14:00 - 16:00
Vineri: 08:30 - 13:00


Audiente sef serviciu: marti 10:00 - 12:00

In ultima zi a lunii programul cu publicul la ghiseele nr. 3 şi nr. 4 este intre orele 8:30-13:00

Date de contact: 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARE AL VEHICULELOR ALBA (SPCRPCIV ALBA)

Adresa: Alba Iulia, Piata Iuliu Maniu, nr. 14, jud. Alba 

Telefon: + 40 (258) 810 235+ 40 (258) 810 235 

 Program Directia Impozite si Taxe Locale Alba Iulia:

Luni: 08:00 - 15:00
Marti: 08:00 - 15:00
Miercuri: 08:00 - 15:00
Joi: 08:00 - 15:00
Vineri: 08:00 - 15:00

Date de contact:

DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE ALBA IULIA

Adresa: Alba Iulia, str. Ardealului, 510097, nr. 1-3, jud. Alba

Telefon: +40 (258) 818 338+40 (258) 818 338