CODUL RUTIER - ACTUALIZAT 2014

Codul Rutier | Actualizat 2014 - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/28.12.2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, actualizata 2014.


HOTARAREA GUVERNULUI nr. 480/2013

Hotararea Guvernului nr. 480/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.391/2006 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 454, din 24 iulie 2013


REGULAMENTUL DE APLICARE A OUG nr. 195/2002

Hotararea Guvernului nr. 1391/04.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.


CODUL RUTIER COMENTAT

Codul rutier comentat


LEGEA NR. 203/2012 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA OUG NR.195/2002 PRIVIND CIRCULATIA PE DRUMURILE PUBLICE

LEGEA nr. 203/2012(12 noiembrie 2012) pentru modificarea si completarea OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice


OMAI nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere

ORDIN AL MINISTRULUI nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere


OMAI nr. 82/2013 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere

ORDIN al MINISTRULUI ADMINISTRATIEI si INTERNELOR OMAI 82/2013 pentru modificarea si completarea OMAI nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere


ORDINUL OMTI nr. 1019/2009 - ABROGAT

ORDINUL OMTI nr. 1019/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică si a profesorilor de legislatie rutieră, a Normelor privind autorizarea scolilor de conducători auto, a Metodologiei


OMT NR. 733/2013

ORDINUL MINISTRULUI TRANSPORTULUI OMT nr. 733/13.05.2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislatie rutiera si a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare si desfasurare a cursurilor de pregatire teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere


ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001

ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor


ORDIN AL MINISTRULUI nr. 163 din 10.08.2011

ORDIN nr.163 din 10.08.2011 privind preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romanesti


OMAI nr. 1455 din 25 septembrie 2006

ORDIN AL MINISTRULUI nr. 1455 din 25 septembrie 2006 privind forma, dimensiunile si continutul permisului de conducere


DIRECTIVA 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006

DIRECTIVA 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată)


ORDONANTA nr. 37 din 7 august 2007

ORDONANTA nr. 37 din 7 august 2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora


LEGEA nr. 432/2006

LEGEA nr. 432/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate


OG nr. 5 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere

ORDONANTA GUVERNULUI nr. 5/2011 pentru aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor incasate de catre personalul imputernicit cu atributii de inspectie si control in urma aplicarii sanctiunilor contraventionale specifice activitatii de transport rutier a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 80, din 31 ianuarie 2011.


LEGEA 161/2011 privind aprobarea OG 5/2011

LEGEA nr. 161/2011 - aprobarea OUG nr. 5/2011 - aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere


Examinarea in sistem informatic la proba teoretica

Examinarea in sistem informatic la proba teoretica


DIRECTIVA 2006/126/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

DIRECTIVA 2006/126/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată)


DIRECTIVA 2006/126/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI - extras

DIRECTIVA 2006/126/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere | EXTRAS


DIRECTIVA 2002/24/CE

DIRECTIVA 2002/24/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 18 martie 2002 privind omologarea autovehiculelor cu două sau trei roți și de abrogare a DIRECTIVEI 92/61/CEE a Consiliului


REGULAMENTUL (CE) NR. 561/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 15 martie 2006

REGULAMENTUL (CE) NR. 561/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 şi (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului. INCLUDE TIMPII DE CONDUCERE SI ODIHNA (Articolul 6).


Lista unitati medicale autorizate

Lista unitatilor de asistenta medicala autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie.