LEGEA TAXIMETRIEI, actualizata

LEGEA nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, modificata in 19.07.2007.


ORDONANTA nr. 78 din 24 august 2000

ORDONANTA nr. 78 din 24 august 2000 (*actualizata*) privind omologarea, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea inmatricularii sau inregistrarii acestora in Romania **) (actualizata pana la data de 25 octombrie 2005*)


OUG nr. 189 din 21 decembrie 2005

ORDONANTA DE URGENTA nr. 189 din 21 decembrie 2005 pentru stabilirea unor masuri privind vehiculele rutiere inmatriculate


OUG nr. 179 din 14 decembrie 2005

ORDONANTA DE URGENTA nr. 179 din 14 decembrie 2005 pentru modificarea si completarea legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului


ORDONANTA nr. 35 din 14 iulie 2005

ORDONANTA nr. 35 din 14 iulie 2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cartii de identitate a acestora, in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania


LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005

LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal


HOTARARE nr. 585 din 13 iunie 2002

HOTARARE nr. 585 din 13 iunie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania (actualizata pana la data de 20 decembrie 2004*)


LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004

LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative in vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzator desfasurarii activitatilor de eliberare si evidenta a cartilor de identitate, actelor de stare civila, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare a vehiculelor


HOTARARE nr. 1723 din 14 octombrie 2004

HOTARARE nr. 1.723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul


LEGEA nr. 340 din 12 iulie 2004

LEGEA nr. 340 din 12 iulie 2004 privind institutia prefectului


OUG nr. 50 din 15 iunie 2004

ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15 iunie 2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative in vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzator desfasurarii activitatilor de eliberare si evidenta a cartilor de identitate, actelor de stare civila, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare a vehiculelor


HOTARARE nr. 438 din 23 martie 2004

HOTARARE nr. 438 din 23 martie 2004 pentru aprobarea Codului de etica si deontologie al politistului


LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999

LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicata*) privind Statutul functionarilor publici*)


HOTARARE nr. 781 din 25 iulie 2002

HOTARARE nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu


LEGEA nr. 360 din 6 iunie 2002

LEGEA nr. 360 din 6 iunie 2002 (*actualizata*) privind Statutul politistului (actualizata pana la data de 23 aprilie 2004*)


LEGEA nr. 182 din 12 aprilie 2002

LEGEA nr. 182 din 12 aprilie 2002 (*actualizata*) privind protectia informatiilor clasificate (actualizata pana la data de 10 martie 2005*)


NORME METODOLOGICE din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001

NORME METODOLOGICE din 7 februarie 2002 de aplicare a legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public


ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2002

ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor


LEGEA nr. 677 din 21 noiembrie 2001

LEGEA nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date


LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001

LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public


ORDONANTA nr. 83 din 30 august 2001

ORDONANTA nr. 83 din 30 august 2001 (*actualizata*) privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor (actualizata pana la data de 10 decembrie 2004*)


ORDONANTA GUVERNULUI nr. 26/2011

ORDONANTA GUVERNULUI nr. 26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (ISCTR)


ORDONATA 43/28.08.1997 privind regimul drumurilor

ORDONANTA 43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor


OMTI nr. 99 din 26.03.2012

ORDINUL MINISTERULUI TRANSPORTULUI si INFRASTRUCTURII nr. 244/26.03.2012 pentru stabilirea sediilor inspectoratelor teritoriale care fac parte din structura organizatorica a Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (ISCTR)


STATUTUL POLITISTULUI

LEGEA nr. 360 din 6 iunie 2002 | STATUTUL POLIŢISTULUI


LEGEA POLITIEI

LEGEA nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române | LEGEA POLITIEI


Reglementari privind omologarea individuala, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere

Reglementari privind omologarea individuala, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere


REGULAMENTUL (CE) NR. 1222-2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI

REGULAMENTUL (CE) NR. 1222/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 25 noiembrie 2009 privind etichetarea pneurilor in ceea ce priveste eficienta


LEGEA nr. 130 din 8 mai 2007 (Legea 130/2007) pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

LEGEA nr. 130 din 8 mai 2007 (LEGEA 130/2007) pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor | INCLUDE MASELE SI DIMENSIUNILE AUTOVEHICULELOR SI ALE ANSAMBLURILOR DE VEHICULE ADMISE PE DRUMURILE DESCHISE TRAFICULUI EUROPEAN (E)